Kancelária primátora mesta Nitra

Miesto:
Štefánikova trieda, Nitra  |  SK

Projekt:
2004

Realizácia:
2004

Podlažná plocha:
180 m²

Klient:
Mesto Nitra

Autori:
SPDe architekti  |  Štefan Lichvár, Mária Lichvárová, Michal Petráš, Alexander Schleicher

Spolupráca:
Interiérové štúdio MPDe, s. r. o.

Foto:
Michal Petráš

 

Zámerom rekonštrukcie a nového návrhu kancelárie primátora mesta Nitra bolo vytvoriť decentný súčasný interiér, ktorý bude vyhovovať tak potrebám a komfortu každodenného užívania, ako aj reprezentatívnym požiadavkam vedenia mesta.