Zúčastnili sme sa anonymnej verejnej súťaže na návrh obytného súboru na ulici Parková v Bratislave s menšími bytovými jednotkami určenými prevažne pre seniorov, kde sme sa umiestnili na zdieľanom 6.-10- mieste. Výsledky si môžete pozrieť na portáli Archinfo.sk.