Médiá

Načítava...
Rodinný dom Koliba IV / SPDe architekti
Obytný súbor Jarabinky / SPDe architekti
Obytný súbor Jarabinky, Eurostav 10/2019
Rodinný dom s ateliérom Rusovce / SPDe architekti
Obytný súbor Jarabinky, ASB 10/2016
Obytný súbor Jarabinky, ASB Almanach stavebníctva 2015-2016
Malý Dunaj III v Baumit Life Challenge Book 2016
Rodinný dom Koliba ako referenčný projekt RHEINZINK
Obytný súbor Jarabinky, ASB Almanach stavebníctva 2014-2015
Rodinný dom Koliba, ARCH 01-02/2015
Dve realizácie ateliéru SPDe v katalógu CEZAAR 2014