Art Campus VŠVU Bratislava

Miesto:
Drotárska cesta, Bratislava  |  SK

Súťaž:
2019

Podlažná plocha:
22 185 m²

Klient:
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Autori:
SPDe architekti  |  Štefan Lichvár, Mária Lichvárová, Michal Petráš, Alexander Schleicher

Spolupráca:
Lucia Kučerová, Tomáš Kuric, Marián Lauko, Barbora Lichtmanová