Átrium Slovenská sporiteľňa

Miesto:
Tomášikova ul., Bratislava  |  SK

Súťaž:
2011

Podlažná plocha:
900 m²

Klient:
Slovenská sporiteľňa, a. s.

Autori:
SPDe architekti  |  Štefan Lichvár, Mária Lichvárová, Michal Petráš, Alexander Schleicher

Spolupráca:
Peter Lényi, Petra Macháčová, Daniel Silva

 

Do átria vstupuje landscape objekt, vznášajúci sa nad jeho plochou. Je silným výtvarným prvkom, no zároveň vytvára nové pobytové priestory v interiéri i na zelenom povrchu. Geometria vychádza z plasticky tvarovaného povrchu s troma perforáciami, ktoré umožňujú umiestnenie športových plôch a zároveň presvetlenie priestorov pod objektom. Pri pohybe v átriu a okolo neho sa kompozícia s každým krokom mení, vnemy sa plynulo striedajú.