Blue Wave Interiéry

Miesto:
Banka, Piešťany  |  SK

Projekt:
2007 – 2009

Stupeň:
Realizačný projekt

Podlažná plocha:
10 691 m²

Klient:
Blue Wave Development, s. r. o.

Autori:
SPDe architekti  |  Štefan Lichvár, Mária Lichvárová, Michal Petráš, Alexander Schleicher

Spolupráca:
Gontkovič, Mázik, Palko  |  Juraj Hriň, Peter Marčok, Ivana Tribusová, Katarína Žilová

 

Riešenie interiérov apartmánového domu vychádza z výrazného výtvarného stvárnenia exteriéru budovy. Na
vysokej úrovni dotvára vnútorné priestory podľa ich charakteru, dáva vzniknúť mnohým zaujímavým detailom.
Z funkčného hľadiska sa objekt delí na verejnú časť (vstupná hala, lobby bar, kaviareň, reštaurácia, wellness,
menšie kongresové centrum, súvisiaca administratíva a zázemie) a privátnu časť apartmánových podlaží.

Viac o architektúre objektu Blue Wave.

 

Médiá:
ASB 10/2009