Bytový dom Vietnamská

Miesto:
Vietnamská ul., Bratislava  |  SK

Projekt:
2006 – 2007

Realizácia:
2007 – 2008

Podlažná plocha:
5 689 m²

Klient:
OTYK Invest, s. r. o.

Autori:
SPDe architekti  |  Štefan Lichvár, Mária Lichvárová, Michal Petráš, Alexander Schleicher

Spolupráca:
Augustín Frolkovič, Stanislav Majcher, Tomáš Mihok, Ivo Varga

Foto:
Michal Petráš, Marek Šeregi

 

Objekt uzatvára obytný komplex na rozhraní súboru bytových domov a štvrte rodinných domov. Na situovanie do Vietnamskej ulice reaguje otvorením parteru s obchodnými prevádzkami verejnosti, v suteréne sa nachádza parkovanie. Bytový dom je riešený racionálne, ponúka štyri typy bytov v troch sekciách.