Kulturpark Košice EHMK 2013

3. cena

Miesto:
Kukučínova 2, Košice  |  SK

Súťaž:
2009 – 2010 |  3. cena v II. kole súťaže

Úžitková plocha:
57 910 m²

Klient:
Mesto Košice

Autori:
SPDe architekti  |  Štefan Lichvár, Mária Lichvárová, Michal Petráš, Alexander Schleicher

Spolupráca:
Juraj Hriň, Petra Macháčová, Anita Stanková, Ivana Tribusová, Ivo Varga

 

V súlade s nosnou víziou projektu Európskeho hlavného mesta kultúry 2013 s názvom Košice Interface – rozhranie, interakcia, komunikácia – rekonštrukciou areálu bývalých kasární na Kulturpark vzniká architektúra ako hardvér, priestor a šanca na oživenie softvérom, ľudskou invenciou a tvorivosťou. Spojivom je objekt prstenca – neurónová bunka, či sieť, do ktorej sa každý môže zapojiť, ktorá prijíma, vedie a spája informácie i ľudí. Jednotivé objekty, park i celý areál ponúkajú priestor pre všetky druhy kultúry a umenia.

 

Médiá:
Projekt 02/2010
ARCH 05/2010