Marina Rinaldi Laurinská

Miesto:
City Gate, Laurinská ul., Bratislava  |  SK

Projekt:
2009

Realizácia:
2009

Podlažná plocha:
112 m²

Klient:
RINA MODE, s. r. o.

Autori stavebnej časti:
Architekti BKPŠ, s. r. o.

Autori interiéru:
SPDe architekti  |  Štefan Lichvár, Mária Lichvárová, Michal Petráš, Alexander Schleicher

Claudio Carretti Ingegnere  |  Reggio Emilia, IT

Spolupráca:
Tomáš Meľuch

Foto:
SPDe

 

Komplexná rekonštrukcia objektu bývalej banky a divadla zo 40-tych rokov 20. storočia od architektov Kramára a Lukačoviča zahŕňala okrem iného aj zmenu funkčnej náplne prízemia, kde vznikli nové obchodné prevádzky. Predajňa luxusnej odevnej značky Marina Rinaldi bola riešená v spolupráci s talianskym architektom módnej značky v rozsahu návrhu interiéru a kompletnej realizačnej projektovej dokumentácie stavby.