Nová Kežmarská chata

Miesto:
Dolina Bielych plies, Vysoké Tatry  |  SK

Súťaž:
2014

Podlažná plocha:
762 m²

Klient:
Kežmarská chata, o. z.

Autori:
SPDe architekti  |  Štefan Lichvár, Mária Lichvárová, Michal Petráš, Alexander Schleicher

Spolupráca:
Lenka Petrová, Eva Rusková, Marek Šeregi

Konzultanti:
Milan Janák, Radoslav Petruňa, Oldřich Skyba, Zsolt Straňák