Polyfunkčný objekt Obchodná 2

Miesto:
Obchodná ul., Bratislava  |  SK

Realizácia:
1998

Podlažná plocha:
4 180 m²

Klient:
Market-Consult, s. r. o.

Autori:
SPDe architekti  |  Štefan Lichvár, Mária Lichvárová, Peter Flimel

Spolupráca:
Nikole Jančeková, Matúš Janota

Foto:
Peter Rafaj

 

Rekonštrukcia trojkrídlového historického objektu v exponovanej polohe bratislavského centra zahŕňala okrem dispozičných úprav aj nadstavbu, prekrytie vnútorného dvora, vybudovanie podzemných garáží, či revitalizáciu parteru. Popri obnovenom historickom tvarosloví sa akcentom nárožia stal nový prvok strešného vikiera.