Rodinný dom Bystrá

Miesto:
Bystrá  |  SK

Projekt:
2003 – 2006

Realizácia:
2006 – 2009

Podlažná plocha:
90 m²

Klient:
súkromná osoba

Autori:
SPDe architekti  |  Štefan Lichvár, Mária Lichvárová, Michal Petráš, Alexander Schleicher

Foto:
Petra Macháčová, Martin Repický

 

Rodinný dom v Nízkych Tatrách ponúka prepojenie medzi vidieckou architektúrou minulosti a súčasnosti. Vďaka úzkej trojtraktovej dispoziícii je hmotový koncept objektu proporčne blízky pôvodným slovenským jednotraktovým domom. Drevený obklad tiež odkazuje na tradičný lokálny materiál, v ostatných detailoch však návrh používa výsostne súčasné výrazové prostriedky a materiály, ako sú bezrímsová titanzinková strecha, alebo veľkoplošné zasklenia.

 

Médiá:
Katalóg CEZAAR 2012
Katalóg Ceny Dušana Jurkoviča 2011
Nové rodinné domy XI
ARCH 06/2011