Výsledky verejnej architektonickej súťaže na riešenie parkovacieho domu v Poprade nás potešili – návrh od SPDe architekti získal 1. cenu! Vyhodnotenie súťaže a ocenené návrhy uverejnili online najdôležitejšie slovenské portály o architektúre – ARCHINFO.sk (25. 7. 2016) a Informácie SKA 05/2016.