Bytový komplex Malý Dunaj III bol zaradený do reprezentatívnej publikácie Baumit Life Challenge Book 2016. Ako finalista súťaže Fasáda roka 2015 spoločnosti Baumit Slovensko v kategórii Bytové domy sa projekt ateliéru SPDe architekti zúčastnil nadnárodnej súťaže Baumit Life Challenge – The European Façade of the Year 2016 v Madride.