Arboria Park Trnava

Miesto:
Veterná ul., Trnava  |  SK

Súťaž:
2015

Podlažná plocha:
37 740 m²

Klient:
Lucron Development, a. s.

Autori:
SPDe architekti  |  Štefan Lichvár, Mária Lichvárová, Michal Petráš, Alexander Schleicher

Spolupráca:
Marián Lauko, Lenka Petrová, Eva Rusňáková, Petra Schleicher, Marek Šeregi, Kinga Václavová