Wien Museum Neu

Miesto:
Karlsplatz, Wien  |  AT

Súťaž:
2015

Podlažná plocha:
19 103 m²

Klient:
Wien Museum Projekt GmbH

Autori:
SPDe architekti  |  Štefan Lichvár, Mária Lichvárová, Michal Petráš, Alexander Schleicher

Spolupráca:
Lucia Budzáková, Lenka Petrová, Filip Ponechal, Eva Rusňáková, Marek Šeregi