Bratislava – Južné Mesto

Miesto:
Petržalka, Bratislava  |  SK

Súťaž:
2006

Riešené územie:
133 ha

Klient:
Popper Development, s. r. o.

Autori:
SPDe architekti  |  Štefan Lichvár, Mária Lichvárová, Michal Petráš, Alexander Schleicher

HOFFMANN JANZ Architekten  |  Wien, AT

Spolupráca:
Miloš Djuračka, Petra Macháčová, Ján Obušek, Lýdia Ščepánová

 

Návrh rozvoja Petržalky južným smerom nadväzuje na osi a dopravné koridory pôvodnej koncepcie sídliska. Vytvára plnohodnotnú mestskú štvrť s diverzitou funkcií (bývanie, práca, vybavenosť) a jasnými identifikačnými prvkami – mestský bulvár, veľkorysé centrum, železničná stanica, zeleň, vodné plochy a aquapark, športoviská. Stavia na spojení s okolitým prostredím pri preferencii udržateľných spôsobov dopravy.