Bytový dom Kuchajda

Miesto:
Trnavská cesta, Bratislava  |  SK

Súťaž:
2014

Podlažná plocha:
10 739 m²

Klient:
IURIS INVEST, s. r. o.

Autori:
SPDe architekti  |  Štefan Lichvár, Mária Lichvárová, Michal Petráš, Alexander Schleicher

Spolupráca:
Marián Lauko, Lenka Petrová, Eva Rusková