Bytový dom Panorama

Miesto:
ul. Staré Grunty, Bratislava  |  SK

Projekt:
2011

Realizácia:
2011 – 2013

Podlažná plocha:
8 491 m²

Klient:
OTYK Invest, s.r.o.

Autori:
SPDe architekti  |  Štefan Lichvár, Mária Lichvárová, Michal Petráš, Alexander Schleicher

Spolupráca:
Augustín Frolkovič, Juraj Šesták, Ivo Varga

Foto:
Pavel Meluš

 

Bytový dom Panorama sa nachádza na svahu orientovanom do Líščeho údolia, ponúkajúcom výhľad od Karlovej Vsi, ponad Dunaj, až po polia a kopce v Rakúsku. Konfigurácia terénu je aj východiskom architektonického konceptu – členením podlažnosti, objemov a farebného riešenia sa podarilo dosiahnuť charakter a mierku mestskej vilovej zástavby s atraktívnym výhľadom a v dotyku zelene.

 

Médiá:
Čestné uznanie v súťaži Baumit Fasáda roka 2012
ARCH 01-02/2014
Katalóg CEZAAR 2014