Apartmány Martinské hole

Miesto:
rekreačné stredisko Martinské hole, kat. územie Martin  |  SK

Projekt:
2012 – 2013

Stupeň:
Stavebné povolenie

Podlažná plocha:
1 312 m²

Klient:
Martinky Development 2, s. r. o.

Autori:
SPDe architekti  |  Štefan Lichvár, Mária Lichvárová, Michal Petráš, Alexander Schleicher

Spoluautor:
Petra Macháčová

Spolupráca:
Marián Lauko, Marián Lorinčík, Ivo Varga

 

Štyri apartmánové domy s doplnkovou vybavenosťou sú navrhované v dotyku centrálneho priestoru známeho lyžiarskeho strediska. Mierkou, tvarovaním i materiálovou bázou reagujú na danosti prírodného prostredia, a zároveň pomáhajú definovať základné funkčné zóny a vizuálnu identitu strediska. Architektonický koncept modeluje hmoty pomocou jemnej asymetrie, skosení a otváraní sa výhľadom do okolia.