Bytový komplex Malý Dunaj III

Miesto:
Kazanská ul., Bratislava  |  SK

Projekt:
2007 – 2009

Realizácia:
2010 – 2014

Podlažná plocha:
9 585 m²

Klient:
Penzión, stavebné družstvo

Autori:
SPDe architekti  |  Štefan Lichvár, Mária Lichvárová, Michal Petráš, Alexander Schleicher

Spoluautor:
Petra Macháčová

Spolupráca:
Augustín Frolkovič, Matej Malina, Tomáš Meľuch, Tomáš Mihok, Zuzana Trnková

Foto:
Pavel Meluš

 

Tretia etapa výstavby pod názvom Malý Dunaj dotvára jestvujúci obytný súbor i začiatok Kazanskej ulice, významnej triedy mestskej časti Vrakuňa. Dva osempodlažné solitéry (spolu 84 bytov) s vybavenosťou v parteri stoja uprostred verejného priestoru so zeleňou, ihriskom a podzemnými garážami. Striedmy koncept vytvára prehľadné a pokojné prostredie.

 

Médiá:
Baumit Life Challenge Book 2016
Katalóg CEZAAR 2014
Nominácia na Cenu ARCH 2014
ARCH 05/2014