Campus VVC Triblavina

Finalista

Miesto:
Triblavina, Bernolákovo  |  SK

Súťaž:
2012

Podlažná plocha:
84 067 m²

Klient:
AXON Neuroscience SE

Autori:
SPDe architekti  |  Štefan Lichvár, Mária Lichvárová, Michal Petráš, Alexander Schleicher

Spolupráca:
Jozef Karlubík, Marián Lauko, Petra Macháčová, Eva Rusková, Marek Šeregi, Viktor Šišolák, Milan Vlček

 

Lokalitu charakterizuje prírodné prostredie toku Čierna voda a blízkosť diaľnice D1. Na tieto kľúčové prvky reaguje urbanizmus a organizácia navrhovaného kempusu aj hmotová kompozícia objektov – vymedzením sa voči diaľnici a začlenením prírody do prostredia práce, oddychu i terapie. Z hľadiska funkčnej náplne súbor pozostáva z výskumno-vývojového pracoviska v oblasti ľudských neurodegeneračných ochorení, ktoré dopĺňajú formy aplikovanej medicíny a starostlivosti o klientov.

Viac o ďalšom vývoji projektu VVC.