Vedecko-výskumné centrum Triblavina

Miesto:
Triblavina, Bernolákovo  |  SK

Projekt:
2012 – 2014

Stupeň:
Stavebné povolenie

Podlažná plocha:
16 944 m²

Klient:
Starland Holding, a. s.

Autori:
SPDe architekti  |  Štefan Lichvár, Mária Lichvárová, Michal Petráš, Alexander Schleicher

Spolupráca:
Augustín Frolkovič, Marián Lauko, Marián Lorinčík, Petra Macháčová, Ľubomír Murín, Lenka Petrová, Eva Rusková, Eva Rusňáková, Marek Šeregi, Martin Vachálek, Ivo Varga

Krajinná architektúra:
Atelier Dreiseitl  |  Überlingen, DE  |  Hendrik Porst, Stefan Brückmann, Sebastian Walker, Tom Patterson

 

Vedecko-výskumné centrum Triblavina je zamerané na vývoj diagnostiky a terapie neurodegeneratívnych ochorení. Komplex viacerých objektov vychádza zo špecifických prevádzkových a technologických požiadaviek navrhovanej funkcie. Krajinárske riešenie integruje celý areál do prírodného prostredia toku Čierna voda a zároveň ho vymedzuje voči neďalekej diaľnici D1. Architektúra a interiérový dizajn jednotlivých objektov zodpovedá vysokým nárokom na reprezentáciu inštitúcie, nekompromisnú kvalitu vysokošpecializovaných pracovísk, ako aj na inšpiratívnosť spoločensko-oddychových priestorov.

Viac o predošlej fáze projektu VVC.