Klientske centrum Jarabinky

Miesto:
Jarabinková ul., Bratislava  |  SK

Projekt:
2016

Realizácia:
2016 – 2017

Podlažná plocha:
89 m²

Klient:
Jarabiny Invest, a. s.

Autori:
SPDe architekti  |  Štefan Lichvár, Mária Lichvárová, Michal Petráš, Alexander Schleicher

Spolupráca:
Lucia Kučerová

Foto:
Marek Šeregi

 

Interiér pre klientske centrum Jarabinky sa nachádza v bizniscentre neďaleko vznikajúcej stavby obytného súboru Jarabinky. Novostavbu prezentuje nielen prostredníctvom fyzického modelu, vzoriek materiálov a štandardov – ale aj s použitím najnovších 3D technológií, ktoré umožňujú virtuálnu prehliadku jednotlivých bytov i celého súboru.