Obytný súbor Jarabinky

Miesto:
Jarabinková ul., Bratislava  |  SK

Projekt:
2011 – 2019

Realizácia:
2017 – 2020

Podlažná plocha:
63 565 m²

Klient:
Jarabiny Invest, a. s.

Autori:
SPDe architekti  |  Štefan Lichvár, Mária Lichvárová, Michal Petráš, Alexander Schleicher

Spolupráca:
Robert Andrejko, Augustín Frolkovič, Marián Lauko, Petra Macháčová, Lenka Petrová, Eva Rusňáková, Marek Šeregi, Martina Valentová, Veronika Valová, Ivo Varga

Foto:
Tomáš Manina

 

V súbore pre 850 obyvateľov obytnú funkciu dopĺňa vybavenosť, škôlka, administratíva a parkovanie. Prinášajú diverzitu mestského prostredia do inak monofunkčnej zóny. Kompozícia stavia na kontraste vertikály a blokovej zástavby, členenie hmôt vymedzuje rôzne druhy priestorov – verejný bulvár, poloverejný vnútroblok i súkromné terasy. Výraz fasád je tvorený hrou okenných otvorov, balkónov, ustúpených podlaží a priznaného parteru.

 

Médiá:
ASB špeciál TOP 50 stavieb 2019/2020
Eurostav 10/2019
ASB 10/2016
ASB Almanach stavebníctvo 2015-2016
ASB Almanach stavebníctvo 2014-2015