Kondomínium Koliba

Miesto:

Bratislava  |  SK

Projekt:

2020

Podlažná plocha:

1411 m²

Klient:

Sibareal s.r.o.

Autori:

SPDe architekti  |  Štefan Lichvár, Mária Lichvárová, Michal Petráš, Alexander Schleicher

Spoluautori:

Martin Šešo, Marek Šeregi, Simona Kolimárová