Pripravujeme aktualizáciu

Miesto:

Rôzne  |  SK

Architektonické štúdie, projekty a realizácie:

2021-2023

Podlažná plocha:

Rôzne

Klient:

Rôzne

Autori:

SPDe architekti  |  Štefan Lichvár, Mária Lichvárová, Michal Petráš, Alexander Schleicher

Spoluautori:

Rôzne