Kostol Zoslania Ducha Svätého Brno

Miesto:
Horníkova ul., Brno – Líšeň  |  CZ

Súťaž:
2014

Podlažná plocha:
1 898 m²

Klient:
Salesiánská provincie Praha a Nadace pro radost

Autori:
SPDe architekti  |  Štefan Lichvár, Mária Lichvárová, Michal Petráš, Alexander Schleicher

Spolupráca:
Lenka Petrová, Eva Rusňáková, Ivo Varga

Výtvarné diela:
Andrej Rudavský, Mária Rudavská, Ondrej Rudavský, Zuzana Graus Rudavská