Múzeum antická Gerulata

Miesto:
Rusovce, Bratislava  |  SK

Súťaž:
2013

Podlažná plocha:
1 633 m²

Klient:
Hlavné mesto SR Bratislava

Autori:
SPDe architekti  |  Štefan Lichvár, Mária Lichvárová, Michal Petráš, Alexander Schleicher

Spolupráca:
Marián Lauko, Petra Macháčová