Mestská plaváreň Zvolen

Miesto:
Rákoš, Zvolen  |  SK

Súťaž:
2014

Podlažná plocha:
2 022 m²

Klient:
Mesto Zvolen

Autori:
SPDe architekti  |  Štefan Lichvár, Mária Lichvárová, Michal Petráš, Alexander Schleicher

Spoluautor:
Eva Rusková

Spolupráca:
Lenka Petrová, Eva Rusňáková