Námestie slobody Bratislava

Miesto:
Námestie slobody, Bratislava  |  SK

Súťaž:
2017

Podlažná plocha:
4,5 ha

Klient:
Hlavné mesto SR Bratislava

Autori:
SPDe architekti  |  Štefan Lichvár, Mária Lichvárová, Michal Petráš, Alexander Schleicher

Spolupráca:
Michal Hanko, Barbora Lichtmanová