IT centrum Bratislava

Miesto:
Vinohrady, Bratislava  |  SK

Súťaž:
2017, vyzvaná súťaž

Podlažná plocha:
16 359 m²

Klient:
súkromná spoločnosť

Autori:
SPDe architekti  |  Štefan Lichvár, Mária Lichvárová, Michal Petráš, Alexander Schleicher

Spolupráca:
Michal Hanko, Lucia Kučerová, Marián Lauko