Polyfunkčný objekt Park Šamorín II

Miesto:
Hlavná ul., Gazdovský rad, Šamorín  |  SK

Projekt:
2016

Stupeň:
Stavebné povolenie, zmena 2016

Podlažná plocha:
7 870 m²

Klient:
CZ Slovakia, a. s.

Autori:
SPDe architekti  |  Štefan Lichvár, Mária Lichvárová, Michal Petráš, Alexander Schleicher

Spolupráca:
Lucia Kučerová, Marián Lauko, Lenka Petrová, Eva Rusňáková, Petra Schleicher, Martina Valentová