Polyfunkčný objekt Staré grunty

Miesto:
ul. Staré Grunty, Bratislava  |  SK

Projekt:
2013, 2017

Stupeň:
Územné rozhodnutie

Podlažná plocha:
13 090 m²

Klient:
OTYK Invest, s.r.o.

Autori:
SPDe architekti  |  Štefan Lichvár, Mária Lichvárová, Michal Petráš, Alexander Schleicher

Spolupráca:
Michal Hanko, Zuzana Harnošová, Lucia Kučerová, Tomáš Kuric, Marián Lauko, Marek Šeregi, Veronika Valová