Polyfunkčný súbor Hrachová, II. etapa

Miesto:
Hrachová ul., Bratislava  |  SK

Projekt:
2006 – 2011

Realizácia:
2011 – 2012

Podlažná plocha:
2 118 m²

Klient:
BON Slovensko, s. r. o.

Autori:
SPDe architekti  |  Štefan Lichvár, Mária Lichvárová, Michal Petráš, Alexander Schleicher

Spolupráca:
Augustín Frolkovič, Juraj Hriň, Tomáš Mihok, Marián Lauko, Milan Vlček

Foto:
Marek Šeregi

 

Objekt je druhou etapou a dotvorením polyfunkčného súboru Hrachová – je teda determinovaný tvarom pozemku, jestvujúcimi objektmi súboru a blízkosťou diaľnice. Z konceptu prvej etapy vychádza riešenie fasád, výšková hladina i odvrátenie sa od rušnej komunikácie pavlačou. Odlišné je však hmotové stvárnenie objektu, umiestnenie bytov aj na 1.NP a namiesto presklených pavlačí použitie štrbinovej plnej fasády.

Viac o prvej etape projektu.