Polyfunkčný súbor Hrachová

Miesto:
Hrachová ul., Bratislava  |  SK

Projekt:
2004 – 2006

Realizácia:
2006 – 2008

Podlažná plocha:
32 923 m²

Klient:
ATLAS REAL, s. r. o.

Autori:
SPDe architekti  |  Štefan Lichvár, Mária Lichvárová, Michal Petráš, Alexander Schleicher

Spolupráca:
Vojtech Bagi, Augustín Frolkovič, Juraj Hriň, Peter Marčok, Ivo Varga

Foto:
Tibor Škandík

 

Polyfunkčný súbor Hrachová pozostáva zo štyroch hmôt, vytvárajúcich uzavreté vnútrobloky, do ktorých sú orientované obytné priestory. Na opačnej strane sa voči neďalekému diaľničnému obchvatu obracajú chodby a pavlače. Bytové sekcie sú kombináciou schodiskových a pavlačových domov. Pozdĺž obslužnej komunikácie je prístupný zvýšený parter s občianskou vybavenosťou.

Viac o druhej etape projektu.

 

Médiá:
Katalóg Ceny Dušana Jurkoviča 2008
Projekt 03-04/2008
Projekt 03/2006