Polyfunkčný súbor Parkhill

Miesto:
Búdkova ul., Machnáč, Bratislava  |  SK

Súťaž:
2012

Podlažná plocha:
25 793 m²

Klient:
LBG byty, s. r. o.

Autori:
SPDe architekti  |  Štefan Lichvár, Mária Lichvárová, Michal Petráš, Alexander Schleicher

Spolupráca:
Jozef Karlubík, Eva Rusková, Marek Šeregi

 

Koncept urbanisticko-architektonického návrhu vychádza z jedinečnosti lokality v susedstve mestskej zelene Gaštanovej záhrady a Horského parku. Nové funkčné celky – obytná zóna v svahu bývalého amfiteátra a polyfunkčné centrum pozdĺž Búdkovej ulice – integrujú a dopĺňajú jestvujúcu zeleň. Vzniká tak pokojné obytné prostredie v súkromí a v zeleni, ako aj atraktívne verejné priestory a pešie trasy spájajúce administratívnu, komerčnú a kultúrnu vybavenosť.