Rekreačná chata Bystrá II

Miesto:
Bystrá  |  SK

Projekt:
2014 – 2016

Stupeň:
Realizačný projekt

Podlažná plocha:
80 m²

Klient:
z11, s. r. o.

Autori:
SPDe architekti  |  Štefan Lichvár, Mária Lichvárová, Michal Petráš, Alexander Schleicher

Spolupráca:
Lucia Kučerová, Irenej Šereš, Martin Vachálek  |  Marek Pavlík, Petr Raška