Rodinný dom Jasenie

Miesto:
Jasenie  |  SK

Projekt:
2015 – 2016

Stupeň:
Realizačný projekt

Podlažná plocha:
188 m²

Klient:
súkromná osoba

Autori:
SPDe architekti  |  Štefan Lichvár, Mária Lichvárová, Michal Petráš, Alexander Schleicher

Spolupráca:
Irenej Šereš, Ivo Varga