Rekreačná chata Bystrá

Miesto:
Bystrá, kat. územie Valaská  |  SK

Projekt:
2012

Stupeň:
Architektonická štúdia

Podlažná plocha:
123 m²

Klient:
z11, s. r. o.

Autori:
SPDe architekti  |  Štefan Lichvár, Mária Lichvárová, Michal Petráš, Alexander Schleicher

Spolupráca:
Marek Šeregi

 

Rekreačná chata sa nachádza vo výnimočnom prírodnom prostredí predhoria Nízkych Tatier. Tvar a osadenie objektu rešpektujú terénne danosti, jestvujúce stromy a klimatické podmienky, zároveň minimalizujú zásah do terénu. Hmotová kompozícia je jasne čitateľná, spolu so striedmym výberom materiálov (drevené panely, titánzinok, ťahokov, sklo) podporuje prirodzený a autentický výraz architektúry vysokého štandardu v súlade s prírodou.