Rekreačný objekt Chamarová

Miesto:
Chamarová, kat. územie Čierny Balog  |  SK

Projekt:
2013 – 2014

Stupeň:
Realizačný projekt

Úžitková plocha:
90 m²

Klient:
z11, s. r. o.

Autori:
SPDe architekti  |  Štefan Lichvár, Mária Lichvárová, Michal Petráš, Alexander Schleicher

Spolupráca:
Eva Rusková