Rodinný dom Koliba IV

Miesto:
Koliba, Bratislava  |  SK

Projekt:
2015 – 2016

Realizácia:
2016 – 2019

Podlažná plocha:
266 m²

Klient:
súkromná osoba

Autori:
SPDe architekti  |  Štefan Lichvár, Mária Lichvárová, Michal Petráš, Alexander Schleicher

Spolupráca:
Lucia Kučerová, Lenka Petrová, Marek Šeregi  |  Andrea Prievalská, Ondrej Klučár (sadové úpravy)

Foto:
Tomáš Manina

 

Médiá:
ARCHINFO.sk  15/08/2020