Rodinný dom Kramáre

Miesto:
Kramáre, Bratislava  |  SK

Projekt:
2016

Stupeň:
Územné rozhodnutie

Podlažná plocha:
219 m²

Klient:
súkromná osoba

Autori:
SPDe architekti  |  Štefan Lichvár, Mária Lichvárová, Michal Petráš, Alexander Schleicher

Spolupráca:
Eva Rusňáková