Rodinný dom Stráže

Miesto:
Stráže, Bratislava  |  SK

Projekt:
2014 – 2015

Stupeň:
Architektonická štúdia

Podlažná plocha:
233 m²

Klient:
súkromná osoba

Autori:
SPDe architekti  |  Štefan Lichvár, Mária Lichvárová, Michal Petráš, Alexander Schleicher

Spolupráca:
Irenej Šereš