Šafárikovo námestie a Fajnorovo nábrežie

Miesto:
Šafárikovo námestie a Fajnorovo nábrežie, Bratislava  |  SK

Súťaž:
2016

Riešené územie:
8 780 + 9 963 m²

Klient:
Mestská časť Bratislava – Staré Mesto

Autori:
SPDe architekti  |  Štefan Lichvár, Mária Lichvárová, Michal Petráš, Alexander Schleicher

Spolupráca:
Barbora Babocká, Juraj Hariš, Filip Ponechal, Andrea Prievalská