Vyhliadková veža Dubeň

Miesto:
Dubeň, Žilina  |  SK

Súťaž:
2016

Podlažná plocha:
vyhliadka 2 x 51 m²

Klient:
Oblastná organizácia cestovného ruchu Malá Fatra

Autori:
SPDe architekti  |  Štefan Lichvár, Mária Lichvárová, Michal Petráš, Alexander Schleicher

Spolupráca:
Lenka Petrová, Marek Šeregi, Martin Vachálek, Martina Valentová