Weinhauerhaus Jozefská

Miesto:
Jozefská ul., Bratislava  |  SK

Projekt:
2005 – 2007

Stupeň:
Stavebné povolenie

Podlažná plocha:
6 572 m²

Klient:
I.P.R. SLOVAKIA, s. r. o.

Autori:
SPDe architekti  |  Štefan Lichvár, Mária Lichvárová, Michal Petráš, Alexander Schleicher

Spolupráca:
Petra Macháčová, Ivo Varga

 

Jozefská ulica je jedným z fragmentov niekdajších predmestí Bratislavy so zachovanou pôvodnou zástavbou resp. parceláciou – na tieto skutočnosti reaguje aj novostavba polyfunkčného domu. Názov vinársky dom odráža typickú funkciu domov v lokalite. Sofistikované narábanie s moderným tvaroslovím a materiálom zas evokujú princípy historickej architektúry – mierka, sklon strechy, vnútorné dvory, plná fasáda versus perforácie