DSS a komunitné centrum Leopoldov

Miesto:
Štúrova ul., Leopoldov  |  SK

Projekt:
2017 – 2018

Stupeň:
Stavebné povolenie

Podlažná plocha:
533 m²

Klient:
Mesto Leopoldov

Autori:
SPDe architekti  |  Štefan Lichvár, Mária Lichvárová, Michal Petráš, Alexander Schleicher

Spoluautor:
Lea Rollová

Spolupráca:
Lenka Petrová, Petra Schleicher, Martina Valentová

 

Adaptácia a rekonštrukcia staršieho objektu na účely Domu sociálnych služieb a komunitného centra v meste Leopoldov.  Návrh spĺňa požiadavky bezbariérovosti a univerzálneho dizajnu.